Go to previous topic
Go to next topic
Last Post 25 feb 2019 09:05 by  Björn Nilsson
Valberedningens förslag 2019
 0 Replies
Author Messages


New Member


Posts:79
New Member


--
25 feb 2019 09:05
  Valberedningens förslag till Styrelse i Club Alfa Romeo Svezia 2019.

  Robert Hultman Ordförande 1år omval

  Patrik Germundsson Vice ordförande 1år omval


  Styrelseledamöter på vars två år.

  Joakim Landelius

  Robert Schmid

  Revisorer för ett år
  Gunnar Biljer omval och P-A Bergkvist Nyval

  Vä mött i Göteborg
  0


  ---